Pravidlá pre pridávanie a zverejňovanie príspevkov

  • Príspevky sú zverejňované v pôvodnom znení prispievateľov počas pracovných dní.
  • Váš príspevok najskôr číta administrátor a po vyjadrení sa kompetentných odborných pracovníkov je zverejnený na stránke. Odpovede na príspevky budú zverejnené po vyjadrení sa kompetentných osôb, najneskôr do 30 dní.
  • Nezverejňujú sa príspevky, ktoré sú anonymné.
  • Obec si zároveň vyhradzuje právo nezverejniť príspevky s vulgárnym, hanobným obsahom a príspevky, ktoré by mohli spustiť neopodstatnenú diskusiu, na základe zavadzajúcich informácií.
  • Nezverejňujú sa príspevky, kde sú uvádzané konkrétne mená (Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov); Plné meno sa povoľuje použiť len v tom kontexte, ak ide o oznámenie úspechu pri reprezentácii mesta a podobne; možno použiť iniciálky, prípadne krstné meno.
  • Diskusia je určená na otázky, námety, odpovede, informácie pre občanov - nie na komentáre príspevkov, či prispievateľov.