Otváracie hodiny

Reštaurácia

od 10:00 do 21:00 hod. *

Predajňa syrov

od 8:00 do 21:00 hod. *

Pekáreň

od 8:00 do 18:00 hod. *

* zmena vyhradená